Het mooiste grasveld maakt u met de NOCH Gras-Master 2.0! 

Vanaf nu bieden wij u ook de mogelijkheid de NOCH Gras-Master 2.0 te huren.

De verhuurprijzen en voorwaarden van de NOCH Gras-Master:

Huurperiode:       Tarief:

1 dag
 

€ 10,00
 
2 dagen
 
€ 15,00
 
7 dagen*
€ 24,50


*Aanbevolen!
Bij weekhuur betaald u slechts € 24,50. Kortom slechts € 3,50 per dag.
U huurt de Gras-Master voor 7 dagen +2 dagen voor het heen- en terug sturen. 

Bovenstaande huurprijzen zijn exclusief verzendkosten.
De verzendkosten bedragen € 7,95 binnen Nederland.
De verzendkosten worden achteraf verrekend met de borgsom.
Voor alle drie de huurperiodes geldt dat dat wij +2 dagen meetellen voor het heen- en terug sturen van de Gras-Master. Uiteraard worden deze 2 dagen niet gerekend!

Borgsom:

De borgsom bedraagt € 150,00 en dient vooraf voldaan te zijn.
Dat kan via iDEAL, overschrijving of bij afhalen in de winkel.

De borgsom wordt binnen 2 werkdagen teruggestort na controle en inspectie van de NOCH Gras-Master.
Bij beschadiging of ontvreemding worden reparatiekosten en/of onderdelen of vervanging van de Gras-Master doorberekend. Deze kosten worden in mindering gebracht op de gestorte borgsom.

De gehuurde NOCH Gras-Master blijft te allen tijde eigendom van Bentink Modelspoor, 
ongeacht de duur van de overeenkomst!

 
Inhoud van de Gras-Master koffer:
1x Gras-Master 2.0
1x Fijndoseerder
1x Zeef groot
1x Zeef middel
1x Zeef klein
1x 9V-blok alkalinebatterij
Set met spijkers ten behoeve van de aardedraad

De Nederlandse gebruikershandleiding van de NOCH Gras-Master treft u hier.

Uiteraard bieden wij in onze winkel een ruim assortiment aan met de NOCH grasvezels en lijm.
Deze artikelen kunt u tegelijk met de huur van de Gras-Master bij ons bestellen.

TIP 1: Weide kort voor het maaien:
1 deel wildgras helgroen (07102) 

1 deel wildgras donkergroen (07106) 
1 deel veldgras okerbruin (07086) 
2 delen veldgras helgroen (07082)
 
TIP 2: Moerasweide:
1 deel riet bruin (08340)

1 deel veldgras okerbruin (07086)
1 deel wildgras beige (07101)
1⁄2 deel wildgras donkergroen (07106)

TIP 3: Afgegraasde koeweide:
2 delen strooigras zomerweide (08310)

1 deel veldgras middelgroen (07084)
1 deel veldgras goudgeel (07088)
1 deel wildgras donkergroen (07106)

TIP 4: Bergweide:
1 deel veldgras okerbruin (07086)

1 deel wildgras beige (07101
1 deel wildgras helgroen (07102
1⁄2 deel wildgras donkergroen (07106)

TIP 5: Tegen de spoordijk:
1 deel wildgras XL beige 12 mm (07111)

1⁄2 deel wildgras XL weide 12 mm (07110)
1 deel wildgras donkergroen 6 mm (07102)
1 deel wildgras beige 6 mm (07101)
1 deel veldgras okerbruin 5 mm (07086)
 
Volg eens een leerzame scenery
workshop bij ons in Apeldoorn!
Wij heten u van harte welkom... Controleer de beschikbaarheid van onze Gras-Masters:

Er zijn momenteel 2 Gras-Masters voor verhuur in omloop.
Deze worden in onderstaande agenda's aangeduid als
''Gras-Master 1'' en ''Gras-Master 2''.

U kunt hieronder direct zien op welke data onze Gras-Masters gereserveerd (Bezet) zijn. Als u in de agenda's rechts bovenaan klikt op de tab ''maand'' kunt u heel gemakkelijk zien in welke periodes de Gras-Masters beschikbaar zijn.

U kunt zo bij uw reservering aangeven onder ''Opmerkingen'' in welke periode u de Gras-Master wenst te huren.


 

Voorbeeld rekenmodel bij weekverhuur:

U huurt de Gras-Master voor 7 dagen + 2 dagen voor het heen- en terug sturen. U voldoet de borgsom van € 150,00 vooraf bij ons in de winkel of doormiddel van iDEAL of overschrijving. U ontvangt van ons de NOCH Gras-Master inclusief alle benodigde onderdelen. Uiteraard bieden wij in onze winkel een ruim assortiment aan met de NOCH grasvezels en lijm. Vergeet u dit dus alstublieft niet bij uw huurperiode van de Gras-Master toe te voegen in uw winkelwagen!

Nadat u een week met de Gras-Master heeft kunnen werken retourneert u deze aan ons. 
De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw eigen rekening en voldoet u direct aan de door u gekozen vervoerder. 

Vervolgens retourneren wij na controle van de Gras-Master de borgsom van € 150,00 minus de weekhuur van € 24,50 en de verzendkosten voor het toesturen van € 7,95.
Binnen 2 werkdagen ontvangt u van ons de borgsom op het door u opgegeven rekeningnummer. Voorwaarden verhuur Gras-Master:

1.1. Door de inontvangstneming van de Gras-Master erkent huurder de Gras-Master in goede staat geschikt voor het overeengekomen gebruik te hebben ontvangen en te hebben kennisgenomen van de instructies omtrent gebruik en onderhoud van de Gras-Master.

1.2. Verhuurder verbind zich in te spannen defecten aan de Gras-Master uitsluitend ten gevolge van gebreken in het materiaal of van ondeugdelijke bewerking daarvan te herstellen of te vervangen mits zodanig gebrek terstond door huurder is gemeld. Deze verplichting geldt niet wanneer het defect veroorzaakt kan zijn door of in verband met omstandigheden die aan de huurder te wijten zijn zoals onoordeelkundig gebruik van de Gras-Master of gebruik voor een ander doel dan waarvoor de Gras-Master bedoeld is. Behoudens de hiervoor omschreven verplichting van verhuurder, welke uitdrukkelijk beperkt blijft tot de schade aan de Gras-Master, zijn verhuurder en diens personeel nimmer aansprakelijk voor schade aan, door of in verband met het gebruik van de Gras-Master ontstaan. Huurder doet afstand van al dergelijke afspraken.

1.3. Behoudens de hierboven sub. 1.2 omschreven verplichting van verhuurder zullen gedurende de huurperiode alle risico van de Gras-Master en alle kosten van het onderhoud van of herstelling, voor rekening van verhuurder zijn. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of door dan wel in verband met het gebruik van de Gras-Master ontstaan, hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht of een dergelijke schade is ontstaan door schuld van huurder, derden of door overmacht dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan de Gras-Master. Huurder vrijwaart verhuurder en diens personeel voor vorderingen van derden ter zake van dergelijke schade.

1.4. Huurder verbind zich in te spannen de Gras-Master binnen de overeengekomen huurperiode te retourneren.
Bij retournering buiten de overeengekomen huurperiode is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.