Privacy verklaring

Bentink Modelspoor respecteert de privacy en persoonlijke gegevens van bezoekers op onze site en wij zorgen ervoor dat de informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. U kunt onze website anoniem bezoeken.

Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u vragen - om bijvoorbeeld met u te corresponderen, uw aankoop te verwerken of een inschrijving te kunnen verwezenlijken. We zullen u te allen tijde laten weten hoe we deze informatie zullen gebruiken. Bentink Modelspoor stelt deze gegevens onder geen beding zonder uw toestemming beschikbaar aan derden, behalve: als Bentink Modelspoor hier wettelijk toe verplicht wordt, dit noodzakelijk is om de rechten van Bentink Modelspoor te beschermen.

Om onze site te kunnen beoordelen worden gegevens geregistreerd over onder meer het aantal bezoeken en duur van uw bezoek. Zolang u daar zelf geen actie op onderneemt, zijn uw privé-gegevens niet bekend bij ons.

Als u een product op onze site koopt, worden deze gegevens alleen gebruikt om uw bestelling uit te kunnen voeren en om een beeld te krijgen van uw wensen. Deze gegevens helpen ons om de site en het productaanbod beter te kunnen aanpassen op uw wensen.

Onze site bevat links naar andere websites. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Bentink Modelspoor accepteert geen verantwoordelijk voor de privacyreglementen en/of de inhoud van deze sites.

Cookies

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren, welke niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.


Heeft u vragen over deze pagina? 
Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.